Dostosowanie układów sterowania maszyn do wymagań BHP


mężczyzna w kasku ochronnymZajmujemy się dostosowaniem układów sterowania maszyn do wymogów bhp. Bazujemy na rzetelnej wiedzy i obowiązujących przepisach.

 

Cała procedura obejmuje:

  • dokładną diagnozę stanu technicznego maszyny – sprawdzenie stopnia zgodności rzeczywistych parametrów maszyny z tymi wymaganymi
  • przygotowanie projektu
  • opracowanie planu prac
  • wdrażanie odpowiednich rozwiązań technicznych dotyczących poszczególnych elementów
  • sporządzenie stosownej dokumentacji
  • wystawienie oświadczenia o zgodności maszyny z minimalnymi wymogami w zakresie bhp
  • W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Dlaczego konieczne jest dostosowanie obrabiarek do wymogów bhp?

Dopuszczenie przez pracodawcę do użytkowania na stanowiskach pracy maszyn i sprzętu roboczego, który nie spełnia minimalnych wymagań określonych w przepisach bhp, może skutkować różnego rodzaju wypadkami. Ponadto stanowi wykroczenie, którego konsekwencją może być wyłączenie maszyny z eksploatacji przez Państwową Inspekcję Pracy.