kontakt
DEGATRON
Paweł Gajkowski,
Jolanta Korwin-Gajkowska 31-047 Kraków
ul. Sarego 9/3

NIP: 945-19-87-616
REGON: 356719534

e-mail: tech@degatron.pl
tel.: 502 442 743

systemy inżynierskie, automatyka, sterowanie, pomiary

liniały, obrabiarki, maszyny, enkodery obrotowe, czytniki enkoderowe


powrót

ELEKTRONICZNY KOPIAŁ OBRABIARKOWY

Zalety wprowadzenia kopiału:

  • nie ma potrzeby wykonywania szablonów, co obniża koszty
  • zmniejsza się czas poświęcony na wdrożenie obróbki nowego kształtu
  • wzrost niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy
  • redukcja czasu potrzebnego na przezbrojenie maszyny
  • bieżąca obserwacja stanu obróbki
  • możliwość szybkiej korekcji obrabianego kształtu
  • pamięć dla 25 wykonanych kształtów
  • kopiał ma wbudowany czytnik dwuosiowy
  • trwała obudowa
  • mocowanie na magnesie
kopiał obrabiarkowy

Elektroniczny kopiał obrabiarkowy zastępuje tradycyjny, często wyeksploatowany, kopiał elektromechaniczny.

Stale udoskonalamy nasz wyrób, a w razie potrzeby dostosowujemy go indywidualnie do obrabiarki. Kopiał w wielu wypadkach skutecznie zastępuje obrabiarkę CNC, zwłaszcza tam gdzie decydują koszty.

instrukcja obsługi kopiału (.pdf)

UWAGA !

Aby móc zainstalować kopiał, muszą być spełnione dwa warunki: