kontakt
DEGATRON
Paweł Gajkowski,
Jolanta Korwin-Gajkowska 31-047 Kraków
ul. Sarego 9/3

NIP: 945-19-87-616
REGON: 356719534

e-mail: tech@degatron.pl
tel.: 502 442 743

systemy inżynierskie, automatyka, sterowanie, pomiary

liniały, obrabiarki, maszyny, enkodery obrotowe, czytniki enkoderowe

powrót

MONITOROWANIE LINII PRODUKCYJNYCH

W zakładach, gdzie znajdują się linie produkcyjne składające się z transportu technologicznego oraz maszyn realizujących różne operacje nad produktem (napełnianie pojemników, pakowanie itd.), zachodzi niekiedy konieczność rejestrowania prędkości, z jaką poszczególne maszyny pracują. Temu służy monitoring.

lin.gif

System monitoringu składa się z czujników zainstalowanych na linii produkcyjnej oraz licznika, który zlicza impulsy generowane przez poruszające się na liniach produkty (butelki, kartony, pudełka itd.). Dane z licznika rejestrowane są na komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie wizualizacyjne, zawierające raporty w postaci wykresów czasowych obrazujących pracę poszczególnych maszyn. Opcjonalnie można te dane udostępniać w sieci zakładowej lub na zewnątrz poprzez Internet. Klientami takiej bazy danych mogą być szefowie produkcji oraz szefowie utrzymania ruchu. Z doświadczenia naszego i naszych klientów wynika, że zainstalowanie monitoringu daje nowe spojrzenie na pracę linii jako całości oraz na pracę poszczególnych maszyn. Pozwala to ocenić stopień optymalizacji linii produkcyjnej pod kątem minimalizacji czasu przestoju na zmianie produkcyjnej. Więcej informacji można uzyskać pod numerami naszych telefonów.